Υλικό από την ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα παρατήρησης γης COPERNICUS

153

  

 

Υλικό από την ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα παρατήρησης γης COPERNICUS.

Το υλικό μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

psdatm.gr