ΥΠΕΣ: : Στελέχωση των οργανικών μονάδων των Περιφερειών με μηχανικούς

85

  

Εγκύκλιο, με την οποία ζητά στοιχεία του προσωπικού, κλάδου ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών που στελεχώνει τις οργανικές μονάδες των Περιφερειών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσε το ΥΠΕΣ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ