Φωτοβολταϊκά: έρχεται νέο “κούρεμα”, μη δηλώσετε το κόστος της επένδυσης λέει η ΠΟΣΠΗΕΦ

56

  

photovoltaicΗ Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) καλεί τα μέλη της να μη σπεύσουν να υποβάλλουν  στο μηχανογραφικό σύστημα του ΛΑΓΗΕ την υπεύθυνη δήλωση  του νόμου 4254/2014, που αφορά στο κόστος της επένδυσης εάν προηγουμένως δεν δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια αυτού του κόστους.

Επίσης, η ΠΟΣΠΗΕΦ, καταγγέλλει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που θίγει το επαγγελματικό απόρρητο, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα σύνθετο γραφειοκρατικό σύστημα που μπορεί να καταλήξει στην επιβολή ποινών για ανακριβείς δηλώσεις.

Πέραν αυτού, θεωρεί η Ομοσπονδία ότι οι τιμές του κόστους θα  χρησιμοποιηθούν για τη νέα αναπόφευκτη προσαρμογή των τιμών που θα μεθοδευτεί σύντομα από το ΥΠΕΚΑ με το πρόσχημα μιας δήθεν δίκαιης και αναλογικής παραμετροποίησης τιμών μέσω πλέον των πραγματικών δεικτών Απόδοσης Εσωτερικού Βαθμού Πληρωμής των Επενδύσεων (IRR).

Σύμφωνα με  πληροφορίες  από  παραγωγούς  οι λογιστές τους καθοδηγούν να μη δηλώσουν στο  κόστος της επένδυσης το κόστος των Όρων Σύνδεσης της ΔΕΗ γιατί το θεωρούν ως δαπάνη.

Αυτό έχει ως συνέπεια τα δηλωθέντα κόστη να  υπολείπονται των πραγματικών.

Συγκεκριμένα η ΠΟΣΠΗΕΦ κάνει τις παρακάτω επισημάνσεις:

«-Καλούμε  το  Υπουργείο    έστω  και  την τελευταία  αυτή  στιγμή  να  δώσει  διευκρινίσεις  για την έννοια του κόστους και να  σταματήσει τη διαδικασία καταχώρησης του κόστους, να  συνεχιστεί μόνο η διαδικασία της καταχώρησης του αν έχει λάβει ο παραγωγός επιδότηση, μέχρι ότου δοθούν οι απαραίτητες  διευκρινίσεις.

-Καλούμε  το ΛΑΓΗΕ  και τους  διαχειριστές  του  μηχανογραφικού  συστήματος να  αναλογιστούν τις ποινικές  συνέπειες του  Νόμου που ορίζει την ευθύνη των διαχειριστών των προσωπικών  δεδομένων  από βάσεις  δεδομένων  και να  συμπεριφερθούν  σύμφωνα  με  το Νόμο.

-Καλούμε  τους παραγωγούς  να  αναμένουν  την  παροχή  διευκρινίσεων και να μη δηλωθούν άμεσα στο Σύστημα του ΛΑΓΗΕ.

-Σε αυτούς που  επιθυμούν να  επισπεύσουν  την εγγραφή   τους, τους προτείνουμε να  συμπεριλάβουν όλα τα  κόστη που  επιβάρυναν την πραγματοποίηση της επένδυσης  τους για τα οποία  αυτονόητα έχουν νόμιμα παραστατικά  αγοράς ή δαπάνης.

Σύμφωνα με  το νόμο 4254/2014  θα πρέπει να  συμπεριληφθούν κατασκευαστικά  κόστη που έχουν υλοποιηθεί στα πάρκα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ενδεικτικά  αναφέρουμε :

1) Κόστος υλικών του πάρκου,

2) Κόστος κατασκευής,

3) Κόστος  περίφραξης,

4) Κόστος μελετών συμβούλων, μηχανικών, τοπογράφων, τραπεζών,

5) Κόστος αγοράς άδειας,

6) Κόστος αγοράς  γηπέδου,

7) Κόστη πρώτης εγκατάστασης (λειτουργικά  έξοδα  που έγιναν πριν την έναρξη λειτουργίας της μονάδας) .

Η   καταγραφή  όλων  των ανωτέρω  επιμέρους  κοστολογίων θα γίνει με την ευθύνη  ενός εκάστου παραγωγού και θα  πρέπει να γίνει με  ιδιαίτερη  προσοχή».

Πηγή: www.econews.gr