Χάραξη αιγιαλού: “Διασταύρωση χωρίς μηχανικό γίνεται;”

33

  

aigialos3Αυτή είναι η εύλογη απορία που δημιουργείται στα στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου μετά τη λήψη των Οδηγιών που έστειλε το Υπουργείο για τις αλλαγές στην χάραξη του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού.

Η εντολή είναι οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν άμεσα, και η χάραξη θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι και θα αποσταλούν στις Υπηρεσίες αμέσως μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Με τη διαφορά ότι το περιθώριο των έξι μηνών για τη διασταύρωση των στοιχείων με επιτόπιο έλεγχο, ειδικά όταν δεν υπάρχει μηχανικός όπως συμβαίνει στο νησί μας, μόνο δυσχέρειες μπορεί να προκαλέσει.

Οι δυσχέρειες 
Συν τοις άλλοις θα πρέπει να φροντίσουν για τη διαγραφή της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές που υπάρχει ήδη εγκεκριμένη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία αποτύπωσης λόγω αδυναμίας εντοπισμού της, ο επανακαθορισμός εξετάζεται και ολοκληρώνεται αυτεπάγγελτα πριν την λήξη της προθεσμίας των 18 μηνών, τηρουμένης της ισχύουσας διαδικασίας για την χάραξη του αιγιαλού.
Μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών θα πρέπει να εξετάσουν τις περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων κατά την χάραξη αλλά και την ορθότητα της προκαταρτικής οριογραμμής του αιγιαλού και την πραγματική σημερινή κατάσταση του αιγιαλού.
Ακόμη, πρέπει να αντιμετωπίσουν τυχόν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης οριστικής γραμμής του αιγιαλού και της προκαταρτικής οριογραμμής.

 

 

Πηγή: imerazante.gr