Χρήσιμα εργαλεία για την επιτυχή επαγγελματική και επιχειρηματική εξέλιξη των μηχανικών

300

  

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα: «Χρήσιμα εργαλεία για την επιτυχή επαγγελματική και επιχειρηματική εξέλιξη των μηχανικών»(επιχειρηματικό σχέδιο, χρηματοδότηση, ΕΣΠΑ 2014-2020, ψηφιακό marketing, project management).

Θα είναι διάρκειας 20 ωρών και θα διεξαχθεί στις 15,16,17,18 και 22 Ιανουαρίου 2019 στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).

Το σεμινάριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και απευθύνεται σε μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καταρτισθούν σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος τα οποία είναι χρήσιμα στους τομείς της διοίκησης τεχνικών έργων, της δημιουργίας/υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής τους/τεχνικού τους γραφείου και ευρύτερα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της ανταγωνιστικής τους θέση στην αγορά εργασίας.Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Τσιτσόπουλος, ΑΤΜ (MBA, Msc, CMI Dip. Man.), Expert Programme Manager Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ευρώ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ κάτω 5ετίας και 20 ευρώ για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας.

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://teetkm.us11.list-manage.com/track/click?u=3adeb6a66fdb34ca0a94d165a&id=ca6fb9d6b3&e=66baec273a