2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη ΔEH

226

  

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη Διεύθυνση Παραγωγής Νήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός
1 ΠΕ Χημικός

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
210 9008857
career.duth.gr