2 Μηχανικοί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

123

  

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναλυτικότερα στο παρακάτω σύνδεσμο. Τηλέφωνο:  26613 62162

career.duth.gr