Δωρεάν προσκλήσεις για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθητικών Κτιρίων από το ΕΙΠΑΚ ,το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα (Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018  στις 9.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, Δημοκρίτου 6 το Μαρούσι) τα Πολυτεχνικά Νέα προσφέρουν πέντε (5) δωρεάν προσκλήσεις στους αναγνώστες – διαδικτυακούς φίλους τους.

Οι πρώτοι 5 που θα κοινοποιήσουν την παρούσα ανάρτηση θα ειδοποιηθούν για τον τρόπο παραλαβής τους.

 

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.