Θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται πολιτικός μηχανικός για μόνιμη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Σαντορίνη. Προσόντα : πτυχίο, εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΓΟΚ/ΝΟΚ, άριστη γνώση προγραμμάτων. Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και απαραίτητα δείγμα δουλειάς σας στο kobar651@yahoo.gr (link sends e-mail)

Ζητείται αρχιτέκτονας/ισσα για μόνιμη απασχόληση σε αρχιτεκτονικό γραφείο στη Σαντορίνη. Προσόντα : πτυχίο, ευχέρεια στη σύνθεση, εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ΓΟΚ/ΝΟΚ, άριστη γνώση προγραμμάτων 2D & 3D. Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας και απαραίτητα δείγμα δουλειάς σας στο kobar651@yahoo.gr (link sends e-mail)

Εταιρία πραγματογνωμόνων με έδρα την Αθήνα ζητά μηχανικό (ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, πολιτικός) με μικρή εργοταξιακή πείρα. Η εκπαίδευση στο αντικείμενο θα γίνει από την εταιρία. Απαραίτητα Αγγλικά και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο: lisis@lisisepe.gr (link sends e-mail)

Θυγατρική εταιρεία τραπεζικού ομίλου με αντικείμενο δραστηριότητας τα ακίνητα επιθυμεί in house συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόμο Τοπογράφο. Επιθυμητά προσόντα: οργανωτικές ικανότητες, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά κα Κατσογιάννη (v-skatsogianni@eurobank.gr (link sends e-mail))

Αρχιτέκτονες μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net (link sends e-mail).

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net (link sends e-mail).

Μηχανολόγοι μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net (link sends e-mail).

Πολιτικοί μηχανικοί ζητούνται από εταιρία CAE/CAD στη Θεσσαλονίκη για πλήρη απασχόληση στην παραγωγή 3D κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων. Η εξοικείωση με τριδιάστατο λογισμικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ιδανικά Microstation/Tricad, και η καλή γνώση της γερμανικής (εναλλακτικά αγγλικής) γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών είναι προσόν. Παρακαλώ στείλτε βιογραφικό στο job0815@cc-international.net (link sends e-mail).

Η εταιρία ΜΕΤΕΚ ΕΠΕ, περιβαλλοντικών και υδραυλικών έργων αναζητά έμπειρο σχεδιαστή μηχανολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδίου ή μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με πολύ καλή γνώση autocad για τρίμηνη απασχόληση με προοπτική ανανέωσης της σύμβασης . Βιογραφικά στο email : info@metek.gr (link sends e-mail) . Τηλ 210 3478087 και 210 3416192 Κο Γιάννη Μαρίνο.

Από Τεχνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Μελέτη & Εγκατάσταση Συστημάτων Κλιματισμού Πλοίων, ζητούνται δύο Μηχανολόγοι Μηχανικοί με εμπειρία σε μελέτη εγκαταστάσεων συστημάτων κεντρικού κλιματισμού. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: ep@gkmarine.gr (link sends e-mail). Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8225420, Κιν.: 6972 503 145

Τεχνικό Γραφείο Στατικών Μελετών ζητά συνεργασία με πολιτικό μηχανικό με εμπειρία στην εκπόνηση Στατικών Μελετών (τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας). Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων: info@glmeletitiki.gr (link sends e-mail)

Διπλωματούχοι μηχανικοί (ανεξαρτήτως ειδικότητας) ζητούνται για συνεργασία. Απαραίτητη αποδεδειγμένη εμπειρία εκπόνησης μελετών στις ΗΠΑ (κυρίως σε MEP και landscape). Αποστολή βιογραφικών και καταλόγου ενδεικτικών μελετών στις ΗΠΑ στις email: fotis.anastasiadis@gmail.com (link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την στελέχωση τμήματος συντήρησης ξενοδοχειακών και βιομηχανικών κτιρίων. Καθήκοντα: Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού και επίβλεψη συνεργείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr (link sends e-mail) / tel: 210.67.54.310

Θέση αρχιτέκτονα με επαγγελματική εμπειρία 5+ χρόνια για να ενταχθεί στην ομάδα μας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προυποθέσεις: άριστη χρήση Autocad, Rhino/3D Max, ευχέρεια διαχείρισης έργων σε πολλές κλίμακες, όρεξη για δουλειά. Αποστολή cv & portfolio: job@aspasiataka.com (link sends e-mail)

Ζητειται πολιτικος μηχανικος, για εργασια σε τεχνικο γραφειο στην Αγια Παρασκευη. Απαραιτητη η γνωση σχεδιασης autocad και νομοθεσιας τακτοποιησης αυθαιρετων. ΔΠΥ. Απαραιτητη φωτογραφια στο βιογραφικο. Email: nasiopoulosa@gmail.com

Η εταιρεία Ζαμπάρας Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα το Αγρίνιο αναζητά διπλωματούχο μηχανικό (ΑΕΙ – ΤΕΙ) τριετούς εμπειρίας στο χώρο των μελετών ή και της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων με γνώση σχεδιαστικών εφαρμογών τύπου Autocad. Αποστολή βιογραφικών : info@zamparas.com(link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ για την στελέχωση τμήματος συντήρησης ξενοδοχειακών και βιομηχανικών κτιρίων. Καθήκοντα: Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση κατάλληλου λογισμικού και επίβλεψη συνεργείων. Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr(link sends e-mail) / tel: 210.6754310

Ζητείται από τεχνική εταιρεία Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για εργασία γραφείου εντός Αθηνών, με εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων έργων (αλληλογραφία, επιμετρήσεις, κοστολόγηση, σύνταξη λογαριασμών, ΑΠΕ), με γνώση Η/Υ (AutoCAD, Microsoft Excel/Word, πρόγραμμα διαχείρισης δημοσίων έργων eCM). Αποστολή βιογραφικών στο Email: metroate@gmail.com(link sends e-mail)metro@tee.gr(link sends e-mail)

Πολιτικός Μηχανικός, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ζητείται για εργασία σε Τεχνικό Γραφείο στη Νέα Σμύρνη. Θα εκτιμηθεί άριστη γνώση AutoCad, MS-Office, γνώση στατικών προγραμμάτων. Κατά προτίμηση, κάτοχος άδειας οδήγησης Α’ και κάτοχος μηχανής. Αποστολή βιογραφικών: info@kiengineers.gr(link sends e-mail) Τηλέφωνο: 210 9335210

Τεχνικό γραφείο με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής αναζητεί Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτων, με τα εξής προσόντα: 1)Πολύ καλή γνώση MS Office, 2)Πολύ καλή γνώση AutoCAD, 3)Επιθυμητή πρότερη εμπειρία σε τεχνικό γραφείο, 5) Δυνατότητα μετακίνησης με ΙΧ αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Τηλ:6944271838 (εκτός ωρών κοινής ησυχίας)

Ζητείται μηχανικός ή εργοδηγός για επίβλεψη ανακαινίσεων κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας. Εμπειρία όχι απαραίτητη. Ωράριο 07:30-15:30. Τηλ : 6987964112 email : renovations.attica@gmail.com(link sends e-mail)

Ζητείται Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Mηχανικός με εργοταξιακή εμπειρία σε κτηριακά έργα για την κατασκευή ξενοδοχειακού έργου στην επαρχία. Χρήση Η/Υ απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών info@emetron.gr(link sends e-mail)

Από Μελετητική εταιρεία που έχει έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε Μελετητική εταιρεία και άριστη γνώση Αγγλικών. Πληροφορίες κα Μακρή Ρένα τηλ: 2106398200

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.