Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ»

Στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε  την περασμένη εβδομάδα, η 3η  συνεδρίαση  των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα  Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα ,  «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg) Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Στο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ, συμμετέχουν ο Δήμος Ρόδου (επικεφαλής δικαιούχος), ο Δήμος Θήρας, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick, εκπρόσωποι των οποίων παρευρέθηκαν στην συνάντηση της Ρόδου.

Κατά την συνάντηση των εταίρων του έργου οι εκπρόσωποι των φορέων αφού επικαιροποίησαν τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου, διατύπωσαν εκ νέου τους ειδικότερους στόχους του, οι οποίοι αφορούν όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα αστικών μεταφορών.

Ένα σύστημα αστικών μεταφορών βασισμένο στην βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στην μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης μέσω της αύξησης χρήσης των ΜΜΜ, στην μείωση εκπομπών CO2 και λοιπών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών των περιοχών στόχου, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των ΜΜΜ καθώς και στην μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης μετακινήσεων με ΙΧ.

Απώτερος στόχος των φορέων του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ εκτός των άμεσων ωφελειών, είναι η διεύρυνση της συμμετοχής του σε διακρατικές δράσεις, η διάδραση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες περιοχές όμοιων ή διαφορετικών χαρακτηριστικών (νησιωτικές, ηπειρωτικές ή μικτές περιοχές όπως η Ρόδος, η Σαντορίνη και η Κύπρος), και η καθιέρωσή τους ως αξιόπιστοι διακρατικοί εταίροι.

Τη δεύτερη μέρα της συνεδρίασης συμμετείχε  και το ΚΤΕΛ Θήρας, καθώς ως φορέας υλοποίησης του αστικού μεταφορικού έργου συνεργάζεται με το Δήμο Θήρας για την ανάπτυξη τηλεματικών εφαρμογών  στις στάσεις, τις λεγόμενες «έξυπνες στάσεις».

 

localit.gr

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.