1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σχεδιασμού και Διαχείρισης Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Ευγενίδου από 8 έως 11 Μαΐου 2019.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ), του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνέχεια των επιτυχημένων συνεδρίων:

  • Λιμενικά Έργα
  • Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών
  • Τουριστικοί Λιμένες, Μαρίνες

και σε συνεργασία  με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

 

2_Metrica - Μετρητικά συστήματα ακριβείας Α.Ε.Ε. 2_JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.